ReadyPlanet.com
dot dot
bulletSSC1 Bangkok
bulletSSC2 BKK-Pattaya
bulletSSC3 BKK-Hua Hin
bulletSSC4 Chiang Mai
bulletSSC5 Chiangmai-Chiangrai
bulletSSC6 BKK-Chiangmai-Mae Hong Son
bulletSSC7 BKK-Middle-Northern
bulletSSC8 BKK-Central-Northern
bulletSSC9 Kanchanaburi (Eco tour)
bulletSSC10 River Kwai 2 D 1 N
bulletSSC11 Angkor Wat 3 D 2 N
bulletSSC12 BKK-North-South
bulletBeijing Package with Ski
bulletKorea Package 5 Days in Ski Resort
bulletHonoi Halong 4 Days 3 Nights 9,999 baht
bulletInsurance
bulletSpeaking Thai
bulletAdventurous Sports and Outdoor Activities
bulletBangkok
dot
Newsletter

dot
bulletClub services
bulletStudy in USA, UK, Australia, New Zealand
bulletVisa assistant & consultancy
bulletGeneral Info in Thailand
bulletFestival in 2005-6
bulletUseful Info
bulletDo & Do Not
bulletMay 5D4N Package
bulletHome
bulletInsurance
bulletPhoto
bulletAccommodation
bulletSeminar trip
bulletTransportation
bulletTeam Building & Walk Rally & Training
bullet3 Days Cambodia full board 14,000 baht.


Dinner Cruise in Chaopraya River only 1,000 Baht
Cabaret Show only 1,000 Baht
The Best Show in Bangkok only 1,300 Baht


Korea Package 5 Days in Ski Resort

โซล - เกาะนามิ (Winter Love Song) - สกีรีสอร์ท - อาบน้ำแร่เมืองทันยาง - Aquaworld

ล่องเรือทะเลสาบชงจู - เอเวอร์แลนด์ - คลองชองเกชอน - ศูนย์โสม - ช้อปปิ้ง

      5 วัน โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE)

กำหนดการเดินทาง         2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 เดือนมกราคม 2551

30ม.ค. - 3ก.พ. / 6-10 / 13-17 / 20-24 เดือนกุมภาพันธ์ 2551

27ก.พ. – 2มี.ค. / 5 – 9 เดือนมีนาคม 2551

วันที่แรก            กรุงเทพฯ - กรุงโซล

2230        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE) ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

 

วันที่สอง                        พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง - เกาะนามิ (Winter Love Song) - สกีรีสอร์ท

0140        บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE 654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

0830        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวง กรุงโซล ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน แล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โน มู เฮียน (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครเรื่อง Princess Hours หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย หลังอาหาร นำท่านลงเรือสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจที่สวยงามปกคลุมด้วยหิมะ ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลา เกาะนามิ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ แฮมุนทัง หรือ โป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วยอาหารทะเลสดๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และผักสดนานาชนิด นำมาต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานพร้อมกิมจิ และข้าวสวย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Vivaldi Ski resort หรือเทียบเท่า

วันที่สาม            เล่นสกี Vivaldi Ski resort - ล่องเรือทะเลสาบชงจู - เมืองทันยาง - อาบน้ำแร่ - Aquaworld

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่ Vivaldi Ski resort ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน และพื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่าน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน และยังเป็นสถานที่ใช้ในการแข่งขัน โอลิมปิคฤดูหนาว ปี 2014 อีกด้วย เชิญท่านสนุกสนานกับลานสกีต่อ และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด, โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบชงจู (45 นาที) ทะเลสาบชงจูเป็นทะเลสาบธรรมชาติ ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากทะเลสาบโซยังระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสถึงความงดงามของภูผาหินรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้ว และเรื่องราวตำนานรักอันแสนเศร้าของ อีฮวัง กวีและนักปกครองคนสำคัญของเกาหลี กับหญิงสาวชาวบ้าน ดูยัง จนกระทั่งกลายเป็นโศกนาฏกรรม ชมหินรูปเต่าที่เชื่อว่าทำให้อายุยืนยาว หินรูปปลาวาฬ หินรูปนิ้วโป้งหรือคนเกาหลีเรียกว่า ตาบอง นำชม ไผ่สวรรค์ ริมทะเลสาบเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของเมืองทันยาง จากนั้นนำท่าน เข้าที่พัก DANYANG DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ ชาบู ชาบูเห็ด สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยเห็ดสดชนิดต่างๆ ผักสดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียง หลังอาหารท่านใดสนใจจะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ และซาวน่าสไตล์เกาหลี กรุณาสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ (อาบน้ำแร่ฟรี!) และเชิญท่านสนุกสนานกับสวนน้ำ Aquaworld ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับสายน้ำแบบต่างๆ เช่น อ่างน้ำวน สไลด์เดอร์ ฯลฯ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย)

 

วันที่สี่                เอเวอร์แลนด์ - คลองชองเกชอน - Hi Jump Show

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่กลางหุบเขาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเกาหลี และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

กลางวัน  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันแสนสุขของท่านเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นและขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 15 ปีแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร BIG 5 สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีถึง 5 อย่าง และสนุกสนานลื่นไถลสุดมันบนลานสกี กับ Snow Slade ที่ท่านสามารถเล่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงโซล จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย จากนั้นนำท่านสู่ IBK JUMP THEATRE เพื่อชม HI JUMP SHOW (www.hijump.co.kr) เป็นโชว์การแสดงอันดับหนึ่งของเกาหลี ซึ่งท่านสามรถหาชมได้ที่ Discovery Korea ที่เดียวเท่านั้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี เป็นการแสดงประยุคของชาวเกาหลี มีทั้งการแสดงละครตลกร่วมสมัย ศิลปะการต่อสู้ เทควันโค คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานแก่ทุกท่าน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Ambassador Gangnam Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า              ศูนย์โสม - ช้อปปิ้งทงทุน - ช้อปปิ้งอิแทวอน - ช้อปปิ้งเมียงดง - กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม และให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทงแทมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดอีแทวอน แหล่งช้อปปิ้งที่ยาวกว่า 1.5 กม. นั้นเต็มไปด้วยสินค้าให้เลือกมากมายโดยเฉพาะเครื่องหนังเลียนแบบแบรนด์ดังๆ อาทิ หลุยส์วิคตอง กุชชี่ พราด้า เฟอร์รากาโม่ ชาแนล รวมทั้งของที่ระลึกอีกมากมาย ที่นี่ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียกลูกค้าเข้าร้านของแต่ละคน

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

2025        เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KE 653 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

0005        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 


โซล - เกาะนามิ (Winter Love Song) - สกีรีสอร์ท - อาบน้ำแร่เมืองทันยาง - Aquaworld

ล่องเรือทะเลสาบชงจู - เอเวอร์แลนด์ - คลองชองเกชอน - ศูนย์โสม - ช้อปปิ้ง

 

5 วัน โดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE)

 

กำหนดการเดินทาง         2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 เดือนมกราคม 2551

30ม.ค. - 3ก.พ. / 6-10 / 13-17 / 20-24 เดือนกุมภาพันธ์ 2551

27ก.พ. – 2มี.ค. / 5 – 9 เดือนมีนาคม 2551

 

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

34,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

34,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

33,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

32,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

5,900

 

หมายเหตุ        ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดราคาจากค่าทัวร์ข้างต้น ท่านละ 13,000 บาท

 

ราคาทัวร์รวม

1.        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2.        ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.        ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4.        ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5.        ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6.        ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.        ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

8.        ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

9.        ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

1.        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าอุปกรณ์เล่นสกี, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2.        ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน

3.        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

4.        ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

5.        ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1)พาสปอร์ต (2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) (6)รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 2 นิ้วท่านละ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

1.        จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป

2.        เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3.        หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4.        ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.        ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6.        ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7.        ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

8.        เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.        ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

2.        ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.        การยกเลิก

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

·        ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

·        กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Thank you very much for your interest in our services. Sightseeing Club team From overseas +6681 0091707.